Általános szerződési feltételek

a www.vonatosbelyeg.hu és aloldalaira vonatkozóan:

Céginformációk

iJoe.hu Kft, 3300 Eger, Malom utca 12.
Adószám: 23949085-2-10
Cégjegyzékszám: 10-09-033176
Bankszámlaszám: 61600070-10318119-00000000 (Korona Takarékszövetkezet) 
Bejegyző hatóság: Egri Törvényszék Cégbírósága (Eger, Barkóczy u. 1. Levelezési cím: 3301 Eger Pf.: 120)
E-mail és Ügyfélszolgálat: kapcsolat@vonatosbelyeg.hu
Honlap: www.vonatosbelyeg.hu

Tárhely szolgáltató: 
MileCom Online Szolgáltató Bt.
Cím: 2837 Vértersszőlős, Sánc utca 2.
Adószám: 28952501-1-11
Tárhely szolgáltató e-mail címe, honlap címe: kapcsolat@mile.huwww.mile.hu

Békéltető testület: Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara által működtett Budapesti Békéltető Testület (1016 Budapest, Krisztina krt. 99.)

Szállítási és átvételi információk

A www.vonatosbelyeg.hu lehetőséget kínál a lehető legrugalmasabb átvételi megoldásokra, amely révén Budapesten és Egerben személyesen, az ország egész területén postai úton lehetőség van a termékeket átvenni. 

Postai szállítás esetén a szállítás díját a vásárló fizeti. 
Amennyiben utánvételes szállításra tart igényt, ennek díja 2.000 Ft (kettőezer forint). 
Előreutalásos fizetés esetén a szállítási költség 1.000 Ft (egyezer forint).

Azon fogyasztónak minősülő ügyfeleink, akik a weblap kosár alapú vásárlási funkcióját használva vagy e-mailben küldenek megrendelést, azaz elektronikus úton fejezik ki vásárlási szándékukat, és átvételnél nem a személyes átvételt választják, természetesen rendelkeznek a 17/1999. (II. 5.) Kormányrendelet távollévők közötti szerződésről szóló törvényben foglalt jogokkal. E törvény foglalja magában az elállás jogát is [4.§], azaz hogy a vásárló az interneten rendelt, kézbesítéssel átvett terméktől tizennégy napon belül elállhat, amennyiben az nem megfelelő a számára. (Amennyiben a termék sérült, vagy nem rendeltetésszerűen volt használva, illetve csomagolása hiányos, az eladó értékcsökkenést számol fel.) Fontos, hogy elállási igény esetében csak a kifogástalan áru visszajuttatásának dátumától eltelt 30 napon belül áll módunkban visszafizetni a vételárat, előre vagy feladási igazolás megküldése után még nem. Amennyiben a termék vagy a csomagolása sérült vagy hiányos, a szükséges jogorvoslatig a vételárat nem áll módunkban teljes összegben visszafizetni. Elállás esetén a termék visszajuttatásának minden költsége a megrendelőt terheli – összhangban a 17/1999. (II. 5.) kormányrendelettel. 

A 17/1999. (II. 5.) Kormányrendelet távollévők közötti szerződésről 5. § c. pontja értelében nem áll módunkban visszavenni olyan terméket, amely az ügyfélhez kötött, azaz például egyedi igény szerint előállított terméket.

Az elállási jog fogyasztói jog, vagyis gazdálkodó szervezetek, intézmények számára a törvény nem rendelkezik ilyen lehetőséggel. Javasoljuk ügyfeleinknek, hogy a tévedések, termékekkel kapcsolatos hibás várakozások elkerülése érdekében a vásárlás előtt kommunikáljanak kollégáinkkal, hogy az optimális terméket tudjuk ajánlani a feladatra. 

A törvény teljes szövege a Jogtár oldalon: 
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99900017.kor

Garancia információk

A termékek nem esnek a kötelező jótállás hatálya alá.

Tájékoztató a termékszavatosság témaköréről

A termékek nem esnek a kötelező termékszavatosság hatálya alá.

A weblapon történő, vásárlási célú rendelés leadás az e lapon összefoglalt információk tudomásulvételét és elfogadását jelenti. 

Panaszkezelés

Panaszainak elintézéséhez szükséges, hogy közölje a kérdéses megrendelésben feltüntetett minden adatot, hogy azonosítani tudjuk a panasszal érintett teljesítést. Panasz esetén keressen bennünket az alábbiak szerint:

Telephely: 1077 Budapest, Rottenbiller utca 38.
Panaszügyintézés helye: 1077 Budapest, Rottenbiller utca 38.
Panaszkezelés módja: levélben, elektronikus levélben
Levelezési cím: 1077, Budapest, Rottenbiller utca 38.
Elektronikus levelezési cím: kapcsolat@vonatosbelyeg.hu

Az írásbeli panaszokat 30 napon belül megvizsgáljuk és megválaszoljuk. A panasz elutasítása esetén válaszunkat indokoljuk. Amennyiben válaszunkkal nem ért egyet, úgy felügyeleti szervünkhöz fordulhat panaszával. Felügyeleti szerveink a következők:

megrendeléssel kapcsolatban (adatbeviteli hibák javításának lehetősége, visszaigazolás) az illetékes fogyasztóvédelmi hatóság;

jogszabály szerinti kötelező tájékoztatás, adatok kötelező közzétételének elmulasztása esetén az illetékes fogyasztóvédelmi hatóság, illetve a Gazdasági Versenyhivatal, amennyiben a mulasztás a gazdasági verseny érdemi befolyásolására alkalmas (bővebb információt a www.gvh.hu weboldalon talál);

elektronikus hirdetéssel kapcsolatos szabályok megsértése esetén a Nemzeti Hírközlési Hatóság (bővebb információt a www.nmhh.hu weboldalon talál);

a termék minőségét, a szavatossági jogok érvényesítését, a fogyasztók tájékoztatását és a panaszügyintézést az illetékes fogyasztóvédelmi hatóság ellenőrzi;

Amennyiben az Eladó és a Fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a fogyasztó számára:

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál: Amennyiben a fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

Békéltető testület: A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából a fogyasztó eljárást kezdeményezhet a lakóhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél. A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban. A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani: az írásbeliség követelményének levél, távirat továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését. A kérelemnek tartalmaznia kell

a) a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,
b) a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,
c) ha a fogyasztó az illetékességet az illetékes békéltető testület helyett kérelmezett testület megjelölését,
d) a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,
e) a fogyasztó nyilatkozatát arról, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését
f) a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem előterjesztésére nem került sor,
g) a testület döntésére irányuló indítványt,
h) a fogyasztó aláírását.
A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a vállalkozás írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről. Ha a fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást. A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu. A területileg illetékes Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek.

Bírósági eljárás: Ön jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

A fogyasztóvédelmi közigazgatási hatósági ügyekben első fokon megyei illetékességgel a fővárosi és megyei kormányhivatalok fogyasztóvédelmi felügyelőségei, másodfokon országos illetékességgel a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság jár el. Az illetékességet megalapozza a fogyasztó lakóhelye, a vállalkozás székhelye, telephelye, valamint a jogsértés elkövetésének helye is. A kérelem bármely illetékes felügyelőségnél benyújtható.

Tájékoztatjuk, hogy a fogyasztói jogviták online rendezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács 524/2013/EU rendelete (2013. május 21.) alapján Önnek jogában áll az Európai Bizottság által működtetett online vitarendezési platformon keresztül érvényesíteni panaszát, amelyet a következő linken ér el: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU.

A panaszokra vonatkozó dokumentációt 5 évig megőrizzük (törlésére a panasz lezárását követő naptári év január 31-ig kerül sor).

Érvényes: 2021. március 27-től

Kezdje el begépelni, amit keres és nyomja meg az Enter-t...

Kosár

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezettek a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó hozzájárul a sütik használatához.

Bezárás